Gặp nhiều bất lợi và trắc trở, những con giáp có tên mà trong danh sách dưới đây chú ý giữ gìn tình cảm, tránh cãi cọ dẫn...