Trứng đúc thịt món ăn với lớp vỏ bên ngoài được làm từ thịt xay mềm ngọt, bên trong vẫn còn giữ nguyên được những quả trứng tròn, khi...