Noel sắp đến rồi bạn đã dự định là gì cho ngày giáng sinh của mình hay chưa? Nếu chưa thì hãy để hướng dẫn bạn cách làm...